BMW SHOP ONLINE

 

Kişisel Verilerin Korunması.

Hizmetlerimizi kullanırken sizden bazı kişisel bilgilerinizi vermeniz istenebilir. Tarafınızdan hangi kişisel verileri topladığımız, ürün ve hizmetlerimizin türü ve niteliğine göre değişebilmektedir. Örneğin;

 

-  Adınız, Soyadınız, varsa unvanınız, T.C. kimlik numaranız, doğum yer ve tarihiniz, mesleğiniz, gibi kimlik bilgileriniz, 

-  Adres, telefon, e-posta adresi, sosyal medya profili ile sizin yerinize iletişim kurabileceğimiz kişiler (ve bunların iletişim bilgileri) gibi iletişim bilgileriniz 

-  Ekonomik durumunuza ilişkin bilgiler, ödeme bilgileriniz gibi finansal bilgileriniz 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca toplanabilir, saklanabilir veya benzeri şekillerde işlenebilir. Bilgilerinizin güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak, hukuka aykırı işlenmesini önlemek ve bilgilerinize hukuka aykırı şekilde erişilmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbiri alıyoruz.

 

Bu web sayfası tarafından toplanan kişisel bilgiler müşteri hesabı oluşturmanın yanı sıra sipariş işlemleri için de kullanılır. Verilerinizin reklam ve pazarlama açısından tavsiyelerde bulunmak gibi elektronik ticari ileti gönderilmesi amacıyla kullanımı yalnızca açıkça onay vermeniz durumunda gerçekleştirilir.

 


Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar kullanıyoruz. Bu hizmet sağlayıcıların tarafınıza verdikleri hizmetleri gerçekleştirebilmek amacıyla kişisel bilgilere erişimleri vardır. Verileriniz, gerek üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından gerekse tarafımızca, size açıklanan amaçlardan başka amaçlarla kullanılmaz. Ek olarak, söz konusu üçüncü taraflar işbu veri koruma beyanının yanı sıra KVK Kanunu uyarınca işlem yapmakla yükümlüdürler. 

 


Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlara yönelik olarak ve sadece gerekli olduğu ölçüde, bilgilerinizin diğer BMW AG ve grup şirketleri, Borusan Grup Şirketleri, yetkili satıcılar, yetkili servisler, bayiler ve diğer iş ortaklarımızla paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizi ayrıca anket yapımı, araştırma yapılması, etkinlik organizasyonu, kargo ve lojistik, ödeme işlemleri, müşteri hizmetleri ve amaca yönelik mektup ya da e-postaların gönderilmesi gibi konularda destek aldığımız üçüncü kişilerle paylaşmaktayız. Bunların yanında banka ve sigorta şirketleri gibi finansal kuruluşlarla da kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz. Kanunen yetkili olan her türlü özel kişiler ile kamu tüzel kişilikleri ile de kişisel verilerinizi paylaşabilmekteyiz. Kişisel verileriniz iş bu metinde yer alan amaçların yerine getirilmesi sırasında veya bu hizmetlerin sunulabilmesi için yurtdışına aktarılabilmekte ve yurt dışında işlenebilmektedir.

 

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için izninizin gerektiği durumlarda, izninizi sonrasında geçerli olacak şekilde geri alabilirsiniz. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

 

-  İşlenip işlenmediğini öğrenme,  

-  İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

-  İşleme amacını ve bilgilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

-  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel bilgilerinin aktarıldığı kişileri bilme,  

-  Eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini talep etme, kanuni şartları gerçekleşmişse silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin bilgilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

-  Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla bilgilerinizin analiz edilmesi suretiyle aleyhinizde bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

-  Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde uğradığınız zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.  

 

Ayrıca, tarafınızla iletişime geçilmesine önceden onay vermiş olmanız durumunda dahi, sizinle iletişime geçilmesini reddetme hakkınız da bulunmaktadır.

 

Bu haklarınızı nasıl kullanacağınızla ilgili bilgi almak ve sair sorularınız için lütfen müşteri iletişim servisimizle temasa geçin.

 

E-posta: bmwshoponline@arvato.com

Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsın. Daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsin

×