BMW SHOP ONLINE

 

BMW Online Shop Kullanım ve Koşulları.

 

Bu sayfada (sayfada atıfta bulunulan belgeler ile birlikte), misafir veya kayıtlı kullanıcı olarak www.bmwshoponline.com internet sitemizi ("BMW online shop") ve yazılım yükleme ve ürün sipariş hizmetimizi ("Hizmet") kullanmanız ile ilgili şartlar anlatılmaktadır. Lütfen BMW online shop ve/veya Hizmeti kullanmadan önce bu kullanım şartlarını dikkatlice okuyun. BMW online shop ve/veya Hizmetimizi kullanarak, bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım şartlarını kabul etmemeniz halinde, BMW online shop ve/veya Hizmeti kullanmamanızı rica ederiz.

1. HAKKIMIZDA

www.bmwshoponline.com, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş bir şirket olan, Lojipark Sitesi Orta Mah. Öztaş Sokak No.4 4-1 Tuzla İstanbul, Türkiye adresinde mukim ve İstanbul Ticaret Siciline 824386 sicil numarasıyla kayıtlı Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri A.Ş. ("Arvato Lojistik" veya "Biz") tarafından işletilmektedir.

 

2. BMW ONLINE SHOP ERİŞİMİ

2.1. BMW online shop’a erişim izni geçici olarak verilir ve BMW online shop üzerinden sunduğumuz Hizmeti veya Sitenin kendisini bildirimde bulunmaksızın geri çekme veya değiştirme hakkımız saklıdır. BMW online shop veya Hizmetin herhangi bir zamanda veya herhangi bir dönem boyunca geçici olarak kullanım dışı olması tarafımıza herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir.

2.2. Muhtelif zamanlarda BMW online shop ve/veya Hizmetin bir kısmına veya tamamına erişimi sınırlayabiliriz.

2.3. Ürün satın almak veya Hizmeti kullanmak için BMW online shop’a kayıtlı olmanız gerekir. Lütfen kaydolmak için internet sitesindeki kayda ilişkin linki kullanın. Size bir BMW hesabı veya kullanıcı tanımlama kodu, şifresi veya güvenlik prosedürlerimizin gereği olan başka bilgiler temin edildiğinde, bu bilgileri gizli bilgi olarak kabul etmeniz ve üçüncü taraflara ifşa etmemeniz gerekir. Bu kullanım şartlarından herhangi birine uygun hareket etmediğinizin anlaşılması halinde, tarafınızdan seçilmiş veya tarafımızca verilmiş herhangi bir kullanıcı tanımlama kodu veya şifresini devre dışı bırakma ve kaydınızı iptal etme hakkımız bulunmaktadır.

2.4. BMW online shop ve/veya Hizmete erişebilmeniz için gerekli tüm düzenlemeleri yapmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sizin internet bağlantınız üzerinden BMW online shop’a erişen herkesin bu şartları öğrenmesi ve bunlara uygun hareket etmesi sizin sorumluluğunuzdadır.

 

3. BMW ONLINE SHOP KULLANIMI

3.1. BMW online shop üzerinden ürün sipariş etmek için, lütfen ekranda gösterilen adımları takip edin. Ürün sipariş etmeniz halinde, aramızdaki sözleşme www.bmwshoponline.com adresinde bulabileceğiniz Satış Sözleşmesine tabi olacaktır.

 

3.2. Bu kullanım şartlarında açıkça belirtilmediği sürece, BMW online shop’un hiçbir kısmı veya içeriği çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, kamuya teşhir edilemez, çevrilemez ve herhangi bir şekilde başka bir bilgisayara veya sunucuya dağıtılamaz. Aynı şekilde söz konusu kısım ve içerikler ticari ve yeniden satışa yönelik amaçlarla kullanılamaz.

 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Hizmetler dahil olmak üzere BMW online shop ve burada yayınlanan materyalerden doğan tüm fikri mülkiyet haklarının mülkiyeti ve lisansı tarafımıza ve/veya BMW’a aittir. Bu eserler telif hakkı, ticari marka, veritabanı hakları ve dünyadaki diğer benzeri fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmaları ile korunmaktadırlar. Tüm bu haklar saklıdır.

4.2. Çıktısını aldığınız veya indirdiğiniz materyallerin basılı veya dijital kopyaları üzerinde herhangi bir değişiklik yapmamanız ve çizimleri, fotoğrafları, görüntülü veya sesli dizileri veya grafikleri üzerlerinde bulunan metinlerden ayrı olarak kullanmamanız gerekir.

4.3. BMW online shop’un herhangi bir kısmını bu şartlara uygun olmayan şekilde yazdırmanız, kopyalamanız veya indirmeniz halinde, BMW online shop’u kullanma hakkınız derhal sona erecektir ve tarafımızın takdirine göre materyallerden aldığınız kopyaları iade veya imha etmeniz istenecektir.

4.4. BMW online shop’u kullanmak, size bu Siteye link verme veya Sitede bulunan ticari markaları, tasarımları, görüntüleri ve/veya logoları kullanma izni vermez.

4.5. BMW online shop ve Sitede bulunan tüm logolar ticari isim ve markalardır ve mülkiyetleri Arvato Lojistik veya Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş.’ye aittir.

 

5. BMW ONLINE SHOP’TAKİ DÜZENLİ DEĞİŞİKLİKLER

BMW online shop’un düzenli olarak güncellenmesi ve Hizmetin sürdürülmesi amacıyla içerik herhangi bir zamanda değiştirilebilir. İhtiyaç duyulması halinde, BMW online shop veya Hizmetlere erişim durdurulabilir veya süresiz olarak kapatılabilir. BMW online shop veya Hizmetlerin geçici veya süresiz olarak kapatılması sebebiyle oluşabilecek zararlardan sorumlu olmadığımızı belirtiriz. BMW online shop’taki herhangi bir materyal herhangi bir zamanda güncelliğini yitirebilir; bu durumda söz konusu materyali güncelleme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

 

6. SORUMLULUĞUMUZ

6.1. BMW online shop içeriği hazırlanırken gerekli özen gösterilmiştir, ancak içeriğin doğru veya hatasız, olduğu garanti edilmemektedir. BMW online shop ile ilgili deneyimlerinizde karşılaşabileceğiniz hata, eksiklik veya teknik aksaklıklardan dolayı sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz. İşbu madde 6’da belirtilen durumlar haricinde, Hizmetlerin tedarik edilmesi, tedarik edilmemesi veya geç tedarik edilmesi ile ilgili olarak kanunlarda, kamu hukukunda veya başka bir şekilde açık veya zımni bir şekilde ifade edilen tüm koşul, taahhüt ve beyanlar, kanunun izin verdiği ölçüde sorumluluk kapsamı dışında bırakılmıştır.

 

6.2. BMW online shop veya BMW online shop içeriğindeki materyallerin kullanılması veya yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek zarar veya kayıplar (gelir, kar, sözleşme, beklenen tasarruf, boşa giden masraf, yer, veya itibar kaybı dahil olmak üzere) için herhangi bir kişi karşısında sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu kullanım şartlarındaki hiçbir ifade, aşağıdaki konularla ilgili sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz veya sınırlamaz:

6.2.1. ihmalden kaynaklanan ölüm veya yaralanma;

6.2.2. dolandırıcılık veya sahtecilik;

6.2.3. sorumluluğumuzu sınırlandırmanın yasadışı olacağı herhangi bir konu.

 

7.SİZİNLE VE BMW ONLINE SHOP ZİYARETLERİNİZ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Hakkınızdaki bilgileri, Gizlilik Politikamıza uygun olarak işleme alıyoruz. BMW online shop ve/veya Hizmetimizi kullanarak, kişisel verilerinizi işleme almamızı kabul etmiş ve sağladığınız bilgilerin tamamının doğru olduğunu taahhüt etmiş sayılırsınız.

BMW online shop’a erişim için kullanılan kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerin korunması ve bu bilgilerin tarafınızca gizli tutulamaması üzerine gerçekleşebilecek faaliyetlerden dolayı sorumluluk size aittir. Hesabınızın, şifrenizin başkası tarafından kullanılması veya bunlarla bağlantılı herhangi bir güvenlik ihlalinden haberdar olduğunuzda, bu durumu acilen tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir. Söz konusu koruma ve ihlal durumunda derhal bize haber verme yükümlülüklerinize uymamanız halinde, bu sebeple uğradığımız zararlardan sorumlu olduğunuzu belirtmek isteriz.

 

8. VİRÜSLER, KORSANCILIK VE DİĞER SUÇLAR

8.1. BMW online shop veya Hizmeti, virüs, trojan, worm, yazılım bombası veya kötü amaçlı veya teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri kasten kullanmak suretiyle amacı dışında kullanmamalısınız. BMW online shop veya Hizmete, BMW online shop veya Hizmetin bulunduğu sunucuya veya BMW online shop’a bağlı herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişme girişiminde bulunmamalısınız. Hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla BMW shop veya Hizmete saldırmamanız gerektiğini belirtiriz.

8.2. Bu hükmü ihlal etmeniz ve söz konusu ihlalin Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca suç teşkil etmesi halinde, söz konusu ihlali ilgili emniyet birim ve görevlilerine rapor edebilir ve kimlik bilgilerinizi vermek suretiyle görevliler ile işbirliği yapabiliriz. Böyle bir durumda, bu sözleşmeye ek Gizlilik Sözleşmesine aykırılık öne sürülemez. Böyle bir ihlal tespit edilirse, BMW online shop ve Hizmetimizi kullanma hakkınız derhal ortadan kalkacaktır.

8.3. BMW online shop ve Hizmetimizi kullanmanız veya BMW online shop veya ona bağlı bir internet sitesine ait herhangi bir içeriği indirmeniz nedeniyle virüsler veya teknolojik açıdan zararlı ve bilgisayar ekipmanına, bilgisayar programlarına, verilere ve diğer özel materyallere bulaşabilecek olan diğer zararlı unsurların sebep olduğu kayıp veya hasarlar ile ilgili bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

 

9. LİNKLER

BMW online shop’un üçüncü taraflarca sağlanan diğer siteler ve kaynaklara linkler içerdiği durumlarda, bu linkler yalnızca sizi bilgilendirme amaçlıdır. Bu siteler ve kaynakların içeriği üzerinde herhangi bir kontrolümüz ve bu içerikten veya içeriğin kullanılmasından kaynaklanan kayıp veya zararlar bakımından herhangi bir sorumluluğumuz yoktur.

 

10. FERAGAT

Bu kullanım şartlarını ihlal etmeniz ve herhangi bir işlem yapmamamız halinde, bu durum bir feragat sayılmayacaktır ve ihlale ilişkin tüm yasal haklarımızı kullanma ve kanuni yollara başvurma yetkimiz devam edecektir.

 

11. KULLANIM ŞARTLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu sayfayı değiştirmek suretiyle herhangi bir zamanda kullanım şartlarını revize edebiliriz. Yapacağımız değişiklikler sizin için bağlayıcı olacağından, bu değişiklikler ile ilgili verdiğimiz bilgileri öğrenmek için muhtelif zamanlarda bu sayfayı kontrol etmenizi öneriyoruz. BMW online shop üzerinde başka bir yerde yayınlanan hüküm veya bilgilendirmeler, ilgili işlem kapsamında, bu kullanım şartları kapsamındaki hükümlerden bazılarının yerine geçebilir.

 

12. GEÇERLİ HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu kullanım şartları, kanunlarına tabi olacaktır. Bu kullanım şartlarından doğan herhangi bir uyuşmazlık, İstanbul Merkez mahkemelerinin münhasır yetkisine tabi olacaktır.

 

Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsın. Daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızı ziyaret edebilirsin

×